ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κορινθιακής Λέσχης Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς

2016

(Ο παρόντας Κανονισμός ισχύει μέχρι την αντικατάσταση ή τροποποίησή του, αλλάζουν μόνο τα εκάστοτε φυσικά πρόσωπα, ήτοι Οργανωτική Επιτροπή, κριτές και οι κατηγορίες διαγωνιζόμενων πτηνών, οι ημερομηνίες εγκλωβισμού, κρίσης, απονομών.) 

 

                                                                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή - Σκοποί

Άρθρο 1

Ο παρόντας κανονισμός ορίζει τους κανόνες που πειθαρχούν τις ορνιθολογικές εκδηλώσεις της Λέσχης μας αναγνωρισμένες και επιτρεπόμενες από την Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία. (Ε.Ο.Ο.).

Αυτός ο κανονισμός είναι αποδεχόμενος από τα μέλη της Λέσχης μας και όσων άλλων μελών συλλόγων εκτροφέων που δύναται να συμμετέχουν σε έκθεση της Λέσχης μας με οποιαδήποτε ιδιότητα. (Εκθέτης, συνοδός, μέλος ομάδας εργασίας κ.λ.π.)

Σε όποιο άρθρο, εδάφιο, παράγραφο ή πρόταση του παρόντος, δεν καλύπτεται η επαρκής αιτιολόγηση ή δεν διασαφηνίζεται επαρκώς κάποιο από τα ακόλουθα άρθρα, αρμοδίως, θα ακολουθείται πάντα η εκάστοτε επικαιροποιημένη έκδοση του Γενικού Κανονισμού Εκθέσεων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).

 

 Άρθρο 2

Η Έκθεση έχει σκοπό να :

 1. Βοηθήσει στην επικοινωνία όλων των ενδιαφερομένων με τα θέματα του χόμπι μας
 2. Συσφιχθούν οι δεσμοί μεταξύ των μελών της Λέσχης μας, αλλά και όσων φίλων – μελών άλλων συλλόγων που έχουν το ίδιο χόμπι.
 3. Διαδοθεί στο κοινό της τοπικής Δημοτικής αλλά και εν γένει της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας η γνώση των πουλιών και η ενημέρωση – συμμόρφωση του, ειδικά σε σχέση με τα απειλούμενα στη φύση πουλιά.
 4. Βελτιωθεί η ποιότητα των πουλιών που εκτρέφονται σε κλουβιά μέσω της κρίσης των από πιστοποιημένους κριτές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οργανωτική Επιτροπή

Άρθρο 3

Με το παρόν άρθρο ορίζεται η Οργανωτική Επιτροπή που αναλαμβάνει την διοργάνωση της Έκθεσης και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα σε οτιδήποτε έχει σχέση με την Έκθεση και ενεργεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ότι Καταστατικά έχει ορισθεί από την Λέσχη ή έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη της Λέσχης μας και έχει Πρόεδρο – Διευθυντή, Υποδιευθυντή, Γραμματέα, Ταμία, και Υπεύθυνο Υλικού.

Αρμοδιότητα του Προέδρου – Διευθυντή της Έκθεσης είναι η επίβλεψη του στησίματός της, από οργανωτική άποψη, τεχνική δομή και κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη, ταξινόμηση και βράβευση και προσυπογράφει τα διπλώματα συμμετοχής των εκθετών.

Αρμοδιότητα του Υποδιευθυντή είναι η αναπλήρωση των καθηκόντων του Προέδρου – Διευθυντή, και η παροχή βοήθειας σε όλα τα μέλη και τους τομείς για το θετικό αποτέλεσμα της έκθεσης.

Αρμοδιότητα του Γραμματέα είναι να επιβλέπει τις εργασίες εγκλωβισμού και όλα τα διοικητικά – γραφειοκρατικά θέματα σχετικά με το στήσιμο της Έκθεσης.

Αρμοδιότητα του Ταμία είναι η είσπραξη του αντιτίμου των συμμετεχόντων στην Έκθεση, και η πληρωμή εξόδων που άπτονται αυτής.

Αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Υλικού είναι η κατά το δυνατό καλύτερη ταξινόμηση των στατήρων, εκθεσιακών κλουβιών, παροχής βοήθειας στην εκτέλεση της κρίσης από τους κριτές, την επιμέλεια της σίτισης και παροχής νερού στα πουλιά, και έχει την επίβλεψη αλλά και την βοήθεια των εντεταλμένων από την Οργανωτική Επιτροπή ομάδων εργασίας στο χώρο της Έκθεσης.

Έδρα της Οργανωτικής Επιτροπής είναι το γραφείο διεύθυνσης της έκθεσης. Σε αυτό υποβάλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής, οι ενστάσεις, και οι ερωτήσεις των εκθετών και του κοινού, και παρέχεται κάθε δυνατή πληροφορία για την εκδήλωση.

 Είναι υποχρέωση της Οργανωτικής Επιτροπής να συντάξει και να διανείμει τον παρόντα Κανονισμό και ιδιαίτερα το Πρόγραμμα της Έκθεσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αναρτημένη σε ιστοσελίδα-ες, και ιδιαίτερα στις σελίδες που διατηρεί η Λέσχη μας και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πρόγραμμα

Άρθρο 4

 1. Η Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς, με έδρα την Κόρινθο, Κ. Παλαμά 9, διοργανώνει  την 2η Έκθεση της μεταξύ των ημερομηνιών 27 Νοεμβρίου 2016 έως και 4 Δεκεμβρίου 2016, στην πόλη του Κιάτου στο Δήμο Σικυωνίων.
 2. Ο τύπος της Έκθεσης είναι ΑΝΟΙΚΤΟΣ. Λογίζεται και συμφωνείται ότι με την λέξη ανοικτός εννοούνται μόνο τα πουλιά που ανήκουν σε εκθέτες που είναι εγγεγραμμένοι και εν ενεργεία μέλη σε συλλόγους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας, (Ε.Ο.Ο.), ή της Πανελλήνιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας, (Π.Ο.Ο.).
 3. Κατηγορίες που δύνανται να συμμετάσχουν είναι οι ακόλουθες: D,E,F,G,H,J. Τα πουλιά που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να φέρουν κλειστό δακτύλιο σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, (C.O.M.). Πάντα στα αντίστοιχα για την κατηγορία εκθεσιακά κλουβιά.
 4. Α) Εγκλωβισμός : 27,28,29,30  Νοεμβρίου

Β) Κρίση πουλιών : 1-2 Δεκεμβρίου

Γ) Έκθεση : 2 Δεκεμβρίου 17:00 – 20:00, 3 Δεκεμβρίου 10:00 – 20:00, 4 Δεκεμβρίου 10:00 – 14:00

Δ) Βράβευση : 3 Δεκεμβρίου 19:00

Ε) Κλείσιμο Έκθεσης : 4 Δεκεμβρίου 14:00

 1. Κόστος συμμετοχής : 2€ ανά πουλί, μέχρι τα είκοσι (20) πουλιά. Πέραν αυτού του ποσοτικού ορίου, δωρεάν.
 2. Κόστος Κατάλογου : 5€
 3. Υπάρχει όριο συμμετοχών ανά είδος και ράτσα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της Ε.Ο.Ο. και της C.O.M.

        {Πέντε (5) μονά ανά κατηγορία ή/και κλάση και όσες τετράδες (stam) επιθυμεί ο συμμετέχων}.

 1. Η επίσημη ταξινόμηση των πουλιών θα γίνει σύμφωνα με την έντυπη κατάσταση της C.O.M. για το τρέχον έτος.
 2. Βραβεία :

Α) Όλα τα μονά πουλιά που θα βραβευθούν θα πρέπει να συμπληρώσουν το λιγότερο 90 βαθμούς.

Β) Θα βραβευθούν τα μονά πουλιά που στο είδος και στην ράτσα τους το σύνολο των συμμετοχών θα είναι ίσο ή θα ξεπερνά τον αριθμό των πέντε (5) πουλιών. Στις τετράδες (stam) θα βραβευθούν όσες συμπληρώσουν το λιγότερο τριακόσιους εξήντα (360) βαθμούς. Εννοείτε ότι θα βραβευθούν τα πουλιά που θα συμπληρώσουν το μέγιστο δυνατό βαθμό, πέραν των προαναφερόμενων και όχι όσα «πιάσουν» το όριο των πιο πάνω βαθμών.

Γ) Θα βραβευθούν οι τρείς (3) πρώτες θέσεις ανά είδος και ράτσα. Τα πουλιά θα λάβουν ροζέτα όπου θα αναφέρεται η θέση που κατέκτησαν, οι δε ιδιοκτήτες τους με αντίστοιχα μετάλλια. (Χρυσό, Αργυρό, Χάλκινο).

Δ) Θα βραβευθούν τα καλύτερα ανά κατηγορία πουλιών. Νικητής κατηγορίας (Champion), D,E,F,G,H,J. Τα πουλιά θα λάβουν αντίστοιχη ροζέτα με την ένδειξη «Champion», ο δε ιδιοκτήτης κύπελλο με την αντίστοιχη ένδειξη.

Ε) Θα βραβευθεί το πουλί που θα αποφασίσει η επιτροπή Κριτών ως το καλύτερο της Έκθεσης. Το πουλί θα λάβει ροζέτα με την ένδειξη «Champion 2ης Έκθεσης Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ. 2016», και ο ιδιοκτήτης του κύπελλο με την αντίστοιχη ένδειξη.

ΣΤ) Θα τιμηθεί με αναμνηστικό έπαθλο ο νέος εκθέτης που θα συμπληρώσει με ένα από τα εκθέματά του, την υψηλότερη βαθμολογία.

Ζ) Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν έντυπο αναμνηστικό συμμετοχής και αναμνηστικό έπαθλο.

Η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος – Διευθυντής : Κουκουμέλης Γιώργος

Υποδιευθυντής : Λούτας Γιώργος

Γραμματέας : Κατσούλας Χρήστος

Ταμίας : Λυμπερόπουλος Γιώργος

Υπεύθυνος Υλικού : Αργυρόπουλος Σωτήρης

Κριτές :

Κατηγορίες D,H – Καλαμαράς Σπυρίδωνας (O.M.J.)

Κατηγορία E – Dragan Lazarevic (Εθνικός κριτής Σερβίας)

Κατηγορίες F,G,J  – Slobodan Kulic (O.M.J.), αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Κριτών (O.M.J.).

 

 • Το παρόν πρόγραμμα συνοδεύεται από Δελτίο Δήλωσης Συμμετοχής για τον εγκλωβισμό. Το δελτίο αυτό είναι υποχρεωτικό,      δεσμευτικό, και ενυπόγραφο για τον κάθε εκθέτη. Πρέπει να κατατεθεί στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα που αναγράφεται στη δήλωση. Δηλώσεις συμμετοχής μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές. Αλλαγές (π.χ. αλλαγή κατηγορίας, μετατροπή από τετράδες σε μονά κλπ) απαγορεύονται. Δεκτές κατά τον εγκλωβισμό γίνονται μόνο αλλαγές του αριθμού δακτυλιδιού του πουλιού.
 • Ο παρών κανονισμός – πρόγραμμα διανέμεται στους εκθέτες.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εκθέτες

Άρθρο 5

Μπορούν να συμμετάσχουν στην Έκθεση οι εκθέτες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

        Έχουν τακτοποιημένη την οποιαδήποτε καταστατικά χρηματική υποχρέωση προς την Λέσχη μας.

        Δεν υπάρχουν πειθαρχικές ποινές που να απαγορεύουν αυτό το δικαίωμα.

        Καταβάλλουν το τίμημα συμμετοχής όπως αναφέρεται πιο πάνω και έχει ορισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή.

        Να πληρούν τα πουλιά τους όλες τις υποχρεώσεις σε θέματα υγιεινής. (Πουλιά αποπαρασιτωμένα, υγιή, καθαρά εκθεσιακά κλουβιά).

        Δεν μπορούν να συμμετάσχουν πουλιά, με δακτυλίδια προηγούμενων ετών εκτός από αυτά που προβλέπονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Εγκλωβισμός

Άρθρο 6

Για να ισχύει η κανονικότητα της συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να επαληθεύσει τα κάτωθι:

        Την ταυτοποίηση με όποιο δυνατό τρόπο ή επίσημο έγγραφο του εκθέτη.

        Την υγεία του πουλιού μετά από απόφαση του κτηνίατρου της έκθεσης.

        Τα δακτυλίδια και σαν μέγεθος και σαν αριθμό πρωτοκόλλου και έτος γέννησης.

        Ότι τα πουλιά δεν φέρουν σημάδια που να επιτρέπουν την αναγνώρισή τους ούτε φέρουν διπλά δακτυλίδια.

        Το κατάλογο των προστατευόμενων πουλιών (CITES) των οποίων ο εγκλωβισμός και η διατήρησή τους απαγορεύονται και συνεπώς αποκλείονται από τις εκθέσεις.

 

Άρθρο 7

 Σε περίπτωση μη κανονικότητας, που γίνεται κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού, η οργανωτική επιτροπή πρέπει να αποκλείσει το υποψήφιο για εγκλωβισμό πουλί από την εκδήλωση, δίχως την υποχρέωση επιστροφής του αντίστοιχου τιμήματος συμμετοχής.

Αν οι παρατυπίες διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης ή μετά από αυτήν, η οργανωτική επιτροπή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποκλείσει αυτά τα πουλιά από τις ταξινομήσεις και τη βράβευση.

Στην περίπτωση που η παρατυπία θεωρηθεί επιβλαβής, δηλαδή στην περίπτωση αποδεδειγμένου δόλου με σκοπό την εξαπάτηση της οργανωτικής επιτροπής ή του κριτή, ο εκθέτης αποκλείεται από οποιαδήποτε ταξινόμηση ή βράβευση και τα πουλιά του πρέπει να δοθούν στην οργανωτική επιτροπή για ενδεχόμενη επιβεβαίωση.

 

 Άρθρο 8

 Ο εγκλωβισμός θα πρέπει να έχει τελειώσει πριν την έναρξη της κρίσης των πουλιών. Επικυρώνεται δε με Πρωτόκολλο Έκθεσης, από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής.

Στο πρωτόκολλο πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων ο αριθμός των πουλιών για εγκλωβισμό.

Τα κλουβιά για το στήσιμο της έκθεσης πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων Τεχνικών Επιτροπών.

Τα κλουβιά αριθμούνται προοδευτικά με μία μοναδική αρίθμηση, για τα δε πουλιά που παρουσιάζονται ως τετράδες (stam), τοποθετούνται σε κλουβιά που έχουν έναν αριθμό. Κάθε κλουβί πουλιών που αποτελούν μια τετράδα θα προσδιορίζεται με τα γράμματα Α-Β-Γ-Δ.

Δεκτά είναι και τα χάρτινα κλουβιά.

 

Άρθρο 9

Την αποκλειστική ευθύνη για τον εγκλωβισμό και απεγκλωβισμό των πουλιών έχει ο εκθέτης στον οποίο ανήκουν τα πουλιά ή ο εντεταλμένος συνοδός τους. Με τον εγκλωβισμό των πουλιών τα κλουβιά σφραγίζονται από την ομάδα εργασίας που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό και δεν μπορούν να ανοιχθούν, παρά μόνο σε περίπτωση ανάγκης ή αιτήματος του κριτή.

 

 Άρθρο 10

Με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής και με προτροπή του εκθέτη, σε κάθε κλουβί τοποθετείται ένα ταμπελάκι που έχει προβλεφθεί από τη Λέσχη, και το οποίο δείχνει τον αριθμό του κλουβιού, την κλάση και την ταξινόμηση στην οποία διαγωνίζεται κατά C.O.M., την κατηγορία διαγωνισμού.

Ειδικά για τα υβρίδια και άλλες παρόμοιες διασταυρώσεις πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα είδη των γεννητόρων τους με την λατινική τους ονομασία.

Άρθρο 11

Τελειώνοντας τις εργασίες καταγραφής του πουλιού, ο Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής θα δώσει στον εκθέτη μια απόδειξη από το πρωτόκολλο εγγραφής, που θα αποτελεί τη μοναδική απόδειξη ισχύουσα για τη λήψη των πουλιών του στο τέλος της έκθεσης.

(Δήλωση συμμετοχής εις διπλούν).

Το πρωτόκολλο εγγραφής είναι μυστικό μέχρις του τέλους της κρίσης και πρέπει να φυλάσσεται με υπευθυνότητα της Οργανωτικής Επιτροπής. Στο πρωτόκολλο σημειώνεται: Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Ο.Μ.Ε. και σύλλογος που ανήκει ο εκθέτης.

Για τα πουλιά που έχουν εγγραφεί για το διαγωνισμό αναγράφεται ο αριθμός κλουβιού, το είδος, ή ράτσα, ο τύπος, η ποικιλία και η κατηγορία, (για τα υβρίδια η διασταύρωση), ο αριθμός του δακτυλιδιού, η κλάση και η ταξινόμηση που διαγωνίζεται.

Πουλιά που δεν δηλώθηκαν στις σωστές κατηγορίες, παραμένουν εκεί, βαθμολογούνται αλλά βγαίνουν εκτός κατάταξης.

 

Άρθρο 12

Τα πουλιά εκτίθενται με ευθύνη και κίνδυνο του εκθέτη, ο οποίος δεν απαιτεί καμμία αποζημίωση για απώλεια, διαφυγή, θάνατο, κλοπή, αρρώστιες,  και άλλες πιθανές φθορές που μπορούν να έχουν ή να συμβούν στα πουλιά του. Ο εκθέτης επιτρέπει στην Οργανωτική Επιτροπή την φωτογράφιση ή/και την βιντεοσκόπηση των πουλιών.

Η Οργανωτική επιτροπή δεν θα δεχθεί τον εγκλωβισμό άρρωστων πουλιών, ή σε αδύναμη κατάσταση υγείας. Σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλή περιποίηση και ασφάλεια των εκτειθέμενων πουλιών.

Σε περίπτωση θανάτου πουλιού, το γεγονός καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων της έκθεσης και στο τέλος της, παραδίδεται στον εκθέτη του πουλιού, βεβαίωση από τη Γραμματεία της έκθεσης που βεβαιώνει το γεγονός καθώς και το δακτυλίδι του πουλιού ακέραιο. 

 

Άρθρο 13

Τα εκτειθέμενα πουλιά μπορούν να παραληφθούν από τον εκθέτη στο τέλος της έκθεσης, εκτός εάν υπάρχει γραπτή αιτιολογική εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο – Διευθυντή της έκθεσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 14

Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων απαγορεύεται το κάπνισμα. Ειδικά μέχρι την ολοκλήρωση των κρίσεων και ανακοίνωσης των επίσημων αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και φλάς φωτογραφικών μηχανών ή βίντεο.

Άρθρο 15

Τα διαγωνιζόμενα στη βράβευση πουλιά ανήκουν στην κατηγορία Α.

Δύνανται να διαγωνισθούν και πουλιά του ίδιου εκθέτη παλαιοτέρων ετών, με δακτυλίδι, κατόπιν συνεννόησης και εφόσον ο χρόνος των κριτών το επιτρέπει, χωρίς συμμετοχή στα βραβεία. Υπόκεινται σε συμπλήρωση ξεχωριστής Δήλωσης Συμμετοχής, με την ένδειξη στο χώρο των Παρατηρήσεων της Δήλωσης: «Κατηγορία Β, Μόνο για κρίση», και έχουν το ίδιο τίμημα για την κρίση με αυτά της Κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που τελικώς λόγω στενότητας χρόνου δεν κριθούν, το τίμημα δεν επιστρέφεται. (Κατηγορία Β).

Δύναται να υπάρχει στο χώρο σε ιδιαίτερο και απόμακρο σημείο ή άλλη αίθουσα από αυτή της έκθεσης, χώρος για ανταλλαγές πουλιών παλαιότερων ή φετινών πουλιών. Όλα όμως θα πρέπει να δηλωθούν στην Οργανωτική επιτροπή, από τη στιγμή που θα υπάρξει τελικά τέτοιος χώρος, καθώς και τα δακτυλίδια και ο αριθμός των πουλιών ανά εκθέτη. (Κατηγορία Γ).

Άρθρο 16

Βαθμολόγηση:

Μονά

Από 90 – 100 μονάδες : Άριστο ή Πρωταθλητής

Από 86 – 89 μονάδες : Καλό

Από 80 – 85 μονάδες : Επαρκές

Έως 79 μονάδες : Ανεπαρκές

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ πουλιών για την κατάταξη τους, ως καλύτερο λογίζεται το έχων την μεγαλύτερη επιμέρους βαθμολογία, ξεκινώντας από την πρώτη επί μέρους βαθμολογία όπως αναγράφεται στην καρτέλα κρίσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την ανάδειξη του champion, όπου π.χ. έχουμε τρία ή περισσότερα πουλιά με 93 βαθμούς, μετράει η δυσκολία της ράτσας και η παρουσία πολλών πουλιών αυτής της ράτσας.

Τετράδες

Σε πλήρη κανονικότητα, η εκτίμηση των τετράδων προβλέπει, εκτός από την κρίση στα μονά πουλιά, μια συνολική κρίση στην αρμονία του stam, που εκφράζεται από τον κριτή με μία βαθμολογία από το 0 έως το 6, σύμφωνα με τις υποδείξεις που έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Επιτροπές, που αθροίζεται στη συνολική τελική βαθμολογία από το άθροισμα των επιμέρους τεσσάρων βαθμολογιών.

Είναι αρμοδιότητα του προέδρου κρίσης να απονείμει το τίτλο του πρωταθλητή της έκθεσης, επικαλούμενος, σε περίπτωση ισότητας, τη συνεργασία των ενδιαφερομένων κριτών και των παραπάνω κριτηρίων.

Άρθρο 17

Η έκθεση εγκαινιάζεται σε προκαθορισμένη ημέρα και λειτουργεί όπως προαναφέρθηκε με συγκεκριμένο ωράριο.

Εντός του χώρου της έκθεσης θα υπάρχουν:

Αναρτημένη η ονομασία της δευτεροβάθμιας αρχής Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.)

Σημαίες – Λάβαρα του συλλόγου, και της Ομοσπονδίας

 Σημαίες των κρατών των κριτών

 Λεπτομερής πίνακας ονομάτων της Οργανωτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 18

Οτιδήποτε άλλο που δεν καλύφθηκε με τον παρόντα κανονισμό, καλύπτεται και ορίζεται ως αποδεκτός από τους συμμετέχοντες με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής και την απόδοση του ανάλογου τιμήματος, ο Γενικός Κανονισμός Εκθέσεων της Ε.Ο.Ο.

 

 

                             Ο                                                             Ο

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής               Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής

                                                                         

          Κουκουμέλης Γιώργος                                       Κατσούλας Χρήστος